Terug naar overzicht
Wachtlijsten  wegwerken als  verdienmodel

Wachtlijsten wegwerken als verdienmodel 13-09-2016

Lees hier het hele artikel

Ja, de casus was gemakkelijk, vertelt Auke van der Wal. Er bestond een enorme wachtlijst voor maag-, darm- en lever onderzoek (MDL), en er waren veel te weinig specialisten in opleiding. Er was kortom voldoende ruimte voor enkele zelfstandige klinieken op het terrein van maag-, darm- en leverziekten. ‘Maar de investeringen waren hoog. En we hebben ons verkeken op de snelheid van betalen door de zorgverzekeraars. Op een gegeven ogenblik stonden we financieel bijna droog.’

Bedrijfskundige Van der Wal (43) en voormalig uitgever Olivier Mensonides (53), die geneeskunde studeerde, liepen al langer met het idee om een zelfstandige kliniek te beginnen, maar ze dachten in eerste instantie aan een dermatologisch centrum. Dat was eenvoudiger, vergde minder investeringen en ook in deze hoek had men te maken met wachtlijsten. ‘Mijn vader, die internist en gastro-enteroloog is, had het ziekenhuis bij zijn pensionering aangeboden langer door te werken, maar dat werd afgeslagen’, vertelt Van der Wal. ‘Op zijn afscheidsreceptie vroegen zoveel huisartsen waarom we niet in die richting verder gingen dat we onze plannen omgooiden.’
Dat leek een goede beslissing. Uitgerekend op de dag dat de eerste vestiging vanPoliDirect open ging, in Tilburg, viel bij alle huisartsen in de regio een brief van het Tilburgse Elisabeth Ziekenhuis op de mat, waarin een patiëntenstop voor MDL-patiënten werd aangekondigd. ‘Dat was beginmei 2012. De eerste week hebben we vijftig tot zestig onderzoeken uitgevoerd. Mijn vader, toen nog de enige arts vanPoliDirect, had het zo druk datmijn moeder mij ongerust opbelde. Gelukkig vonden we na lang bellen nog een jonge, slimme MDL-arts, Jeroen Jansen, die met ons wilde werken.’