Terug naar overzicht
Wachttijden MDL-arts rijzen de pan uit

Wachttijden MDL-arts rijzen de pan uit 11-01-2017

Driekwart van de ziekenhuizen overschrijdt de Treeknorm ten aanzien van wachttijden voor maag-darm-leverziekten. De wachttijdnorm voor de oogarts wordt overschreden in ruim 61 procent van de ziekenhuizen.


Dit blijkt uit een analyse van MediQuest van de ziekenhuiswachttijden in december 2016.

Treeknormen
Volgens de Treeknormen mag een patiënt maximaal vier weken wachten voor hij op de polikliniek terecht kan. Bijna driekwart van de ziekenhuizen overschrijdt de maximaal aanvaardbare wachttijdnorm voor een bezoek aan de maag-darm-leverarts. De gemiddelde wachttijd voor een bezoek aan de maag-darm-leverarts bedraagt 6,7 weken.

Ziekenhuizen
Uitschieter is het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, waar de wachttijd twaalf weken bedraagt voor het eerste polikliniekbezoek bij de mdl-arts. In het Meander Medisch Centrum in Amersfoort kan men na zeven weken terecht. En in het Diakonessenhuis Utrecht moeten patiënten vijf weken wachten.

MDL-artsen
De langere wachttijden voor de MDL-arts verbazen de Maastrichtse hoogleraar MDL ziekten Ad Masclee niet. ‘Ziekenhuizen mogen niet groeien in productie maar de zorgvraag, zeker op MDL gebied neemt toe. Daarnaast speelt er een ander probleem. Er zijn te weinig MDL artsen en we mogen er niet meer opleiden’. Het probleem speelt al sinds 2003, het Capaciteitsorgaan is huiverig om teveel artsen op te leiden en verruimt daarom de toestroom tot de opleiding maar mondjesmaat. Masclee hoopt dat met name het bevolkingsonderzoek darmkanker dat in 2014 is ingezet, het Capaciteitsorgaan de noodzaak doet inzien van het opleiden van extra MDL-artsen. ‘Wij hebben berekend dat er in 2020 80.000 extra darmonderzoeken gaan plaatsvinden in het kader van het bevolkingsonderzoek. Alleen daarvoor is al 80 fte extra nodig.’

Opleidingsplaatsen
Er zijn op dit moment 600 MDL-artsen werkzaam in ziekenhuizen. De Nederlandse Vereniging van MDL artsen ( NVMDL), waar Masclee voorzitter van is, heeft vorig jaar een plan ingediend met argumenten om de instroom in opleidingsplaatsen de komende jaren ruim te houden , zoals nu met een instroom van 40 artsen per jaar. Intussen is het wachten op de groep van 240 mensen die nu in opleiding is. De opleiding tot MDL-arts duurt zes jaar. Er zijn nog geen problemen ontstaan door de lange wachttijden, zegt Masclee. Spoed-patiënten gaan altijd voor. Maar het bevolkingsonderzoek begint de reguliere zorg wel te verdringen. Ziekenhuizen willen graag aan het bevolkingsonderzoek deelnemen en de daaruit voortkomende darmkankeroperaties uitvoeren.


Oogarts
Voor een bezoek aan de oogarts moeten patiënten doorgaans meer dan zeven weken wachten. Zo’n 61 procent van de ziekenhuizen overschrijdt de Treeknorm. Een woordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap vindt de cijfers niet verontrustend. In grensregio’s en in het Noorden van het land komen ziekenhuizen lastig aan oogartsen, verder zijn er geen tekorten. ‘Bij het laatste capaciteitsonderzoek zaten wij binnen de normen’. De woordvoerder benadrukt dat oogproblemen zelden acuut zijn. In dat laatste geval kunnen mensen direct terecht.